Via het programma ‘Wereldburgerschap op School’ ondersteunt Social Innovation Works scholen bij het invulling geven aan Wereldburgerschap in het onderwijs.

Informeer vrijblijvend over de mogelijkheden bij u op school: Miguel Heilbron (miguel@socialinnovationworks.com)


Foto’s: Waldorf aan de Werf (WADW). Sessie WADW, Interculturele vrijeschool.

Uitnodiging

In Nederland hebben alle basisscholen en middelbare scholen de wettelijke taak ‘actief burgerschap en sociale integratie’ te bevorderen. Momenteel wordt de wetgeving over burgerschapseducatie aangescherpt. De uitnodiging van ‘Wereldburgerschap op School’: verruim educatie rondom Burgerschap tot educatie rondom ‘Wereldburgerschap’!

 

Waarom Wereldburgerschap?

In het concept ‘Wereldburgerschap’ is expliciet aandacht verankerd voor diversiteit en wereldperspectieven. Belangrijk als aanvulling, want het onderwijs kent op dit moment een sterke focus op Nederlandse dan wel Europese of ‘Westerse’ perspectieven en referentiekaders.

 

Wat is Wereldburgerschap?

 • Wereldburgerschap wordt uitgewerkt in acht hoofdthema’s: Identiteit, Diversiteit, Globalisering, Duurzaamheid, Verdeling, Mensenrechten, Mondiale Betrokkenheid en Vrede & Conflict. Onder elk hoofdthema zijn subthema’s te identificeren.

 • Wereldburgerschap uit zich in gedrag ‘dat recht doet aan de principes van wederzijdse afhankelijkheid in de wereld, de gelijkwaardigheid van mensen en de gedeelde verantwoordelijkheid voor het oplossen van mondiale vraagstukken’.

 • Competenties voor leerlingen rondom wereldburgerschap kunnen worden verdeeld in de domeinen kennis, houding, vaardigheden en reflectie.

  (We volgen hier de literatuur van NCDO, voormalige Kenniscentrum Duurzame Ontwikkeling en Mondiaal Burgerschap).

 

Aanbod

Zie onderstaande voorbeelden om een beeld te krijgen van ons aanbod.

 • Leg ambities vast
  Voor verankering van wereldburgerschap in het onderwijs is de eerste stap focuspunten kiezen, doelen stellen en een realistische planning maken.

 • Gebruik de Canon voor Wereldburgerschap
  In 2009 ontwikkelde NCDO een ‘Canon voor Wereldburgerschap’, die (in aangepaste vorm) in thematisch onderwijs en op andere vlakken gebruikt kan worden.

 • Wereldgeschiedenis in het geschiedenisonderwijs
  Binnen het Nederlandse geschiedenisonderwijs ligt de focus op Nederlandse en Europese geschiedenis. Dit biedt focus maar vertelt niet het hele verhaal. Links leggen met aspecten van de wereldgeschiedenis vergroot het inzicht van leerlingen. Hier kunnen verschillende materialen voor gebruikt worden.

 • Aandacht voor diversiteit in de schoolbibliotheek
  Via het bijwerken van de schoolbibliotheek en andere gebruikte boeken kunnen scholen inclusie bevorderen en uitsluiting tegengaan. Enerzijds bij leesboeken voor leerlingen, anderzijds bij naslagwerken voor teamleden. Hier wordt samengewerkt met Spinzi – emancipatie en diversiteit in kinderboeken.

 • Kennisopbouw teamleden
  Via trainingen en workshops wordt kennisopbouw van teamleden rondom inclusie, antidiscriminatie en emancipatie bevorderd.

 • Aandacht voor duurzaamheid
  Hierbij zijn verschillende materialen en organisaties in te zetten, zoals Samsam magazine en de Fawaka Ondernemersschool.

 

Meer weten? Informeer vrijblijvend over de mogelijkheden bij u op school: Miguel Heilbron (miguel@socialinnovationworks.com)

Foto’s: Waldorf aan de Werf (WADW). Sessie WADW, Interculturele vrijeschool.